• English (United States)

Prihlásenie do systému

Užívateľské meno

  • zadajte Vaše užívateľské meno podľa zmluvy.

Heslo (PIN)

  • zadajte Vaše heslo, heslo pre prvé prihlásenie nájdete v diskrétnej obálke.

eBanking

Autorizácia klienta


Užívateľské meno
Heslo (PIN)

Vitajte v eBankingu EXIMBANKA SR